DATOWNIKI

Datowniki firmy WAGRAF

Datowniki automatyczne pozwalają na zamieszczenie w odbiciu pieczątki

  • daty
  • oraz tekstu dowolnej treści

Istnieje możliwość zastosowania innego koloru tuszu do odbicia tekstu z płytki i innego do daty.
Miesiąc może być na przykład.; 2003 MAR. 14; 2003-03-14

DATUŚ bez płytki
POLAN D 55 42x34mm
POLAN D 7 40x60mm

POLAND D 55
42x34mm
26x12mm

Poland D 7
32x14mm
40x60mm

WAGRAF 100 25x42mm
WAGRAF 110 bez płytki
WAGRAF 140 40x60mm
WAGRAF D 30 30x42mm
WAGRAF D 80 48x70mm